Objectius

TTM-ANDORRA té com a objectius:
 • Prevenir i evitar, mitjançant programes de detecció i actuació precoç a les escoles, que els nens amb risc mig o elevat pateixin els efectes de la tartamudesa i/o d’altres trastorns de la parla;
 • Conscienciar als professionals i a l’Administració, així com a la societat en general, de les greus característiques i conseqüències de la tartamudesa i dels altres trastorns de la parla;
 • Contactar amb els professionals de la Salut i de l’Educació per informar-los i ajudar-los perquè sàpiguen respondre adequadament a les necessitats de les persones tartamudes o que pateixen altres trastorns de la parla de totes les edats;
 • Establir comunicació amb professionals per incentivar el desenvolupament d’enfocaments interdisciplinaris per a la prevenció i tractament de la tartamudesa i dels altres trastorns de la parla;
 • Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquestes disfuncions;
 • Sensibilitzar els poders públics perquè la llei no discrimini a les persones tartamudes o amb altres trastorns de la parla i siguin partícips de la discriminació positiva;
 • Fomentar campanyes de conscienciació pública en mitjans de comunicació;
 • Interaccionar amb altres Fundacions, Grups, Associacions de tartamudesa internacionals, etc.;
 • Promoure congressos, seminaris, actes, etc. sobre tartamudesa i altres trastorns de la parla;
 • Fomentar projectes d’investigació sobre la tartamudesa i altres trastorns de la parla.
 • Promoure la comunicació entre persones que pateixin els efectes de la tartamudesa i/o d’altres trastorns de la parla, familiars d’aquestes, professionals que tracten la tartamudesa i investigadors.